วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมนำร่อง ร่วมออกกำลังกายเต้นแอร์โรบิค สนองนโยบายส่งเสริมสุขภาพข้าราชการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สืบเนื่องจากรายงานผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ โดยผลการประชุมดังกล่าวระบุว่าในเด็กและผู้สูงอายุของคนไทยมีกิจกรรมเนือยนิ่ง อาทิการนั่งเล่น iPad หรือดูทีวีในวันหนึ่งเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงกำหนดให้ทุกๆวันพุธของทำเนียบรัฐบาลและส่วนราชการต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเวลา 15:00 น. ถึง 16:30 น. ให้เป็นช่วงเวลาการออกกำลังกายของข้าราชการ ตั้งแต่วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ ส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังและเร่งด่วน ซึ่งหากทำได้สำเร็จคนไทยจะมีสุขภาพแข็งแรง ลดความเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และยังจะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในด้านอื่นๆ อีกด้วย

news1

news1

news1

news1