วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมนำร่อง ร่วมออกกำลังกายเต้นแอร์โรบิค สนองนโยบายส่งเสริมสุขภาพข้าราชการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี